BHP w naszej szkole w czasie pandemii:

BHP w naszej szkole w czasie pandemii:

1. Stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2. Przy wejściu znajduje się dozownik płynu dezynfekującego przy pomocy którego uczniowie i nauczyciel każdorazowo odkażają ręce przed wejściem do szkoły.
3. Maseczki obowiązują w częściach wspólnych szkoły i sanitariatach oraz w klasach w czasie przerwy. Stosowanie maseczek podczas lekcji jest opcjonalne.
4. Podczas przerwy sale są każdorazowo odkażane płynem dezynfekującym.
5. Przed rozdaniem kart pracy nauczyciel każdorazowo dezynfekuje ręce w obecności uczniów.
6. Na koniec dnia(po zakończeniu wszystkich lekcji) klasy są dezynfekowane ozonem przy pomocy lampy UVC, a następnie wietrzone.
7. W razie potrzeby dysponujemy bezdotykowym termometrem.
8. Prosimy o zachowanie czujności i przekazywanie nam wszelkich informacji które mogą mieć wpływ  na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie pandemii.
9. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli prosimy rodziców i opiekunów o niewchodzenie do budynku szkoły.