Prowadzenie zajęć w przypadku czasowego przejścia na kwarantannę całej klasy lub pojedynczych uczniów.

Prowadzenie zajęć w przypadku czasowego przejścia na kwarantannę całej klasy lub pojedynczych uczniów.

1. ZAJĘCIA W GRUPACH, KTÓRE W CAŁOŚCI ODBYWAJĄ KWARANTANNĘ
W takim przypadku nauczyciel/nauczycielka przesyła stałe zaproszenie ZOOM na zajęcia on-line dla całej grupy. W grupach, które miały już w zeszłym roku zajęcia on-line z tym samym nauczycielem może być wykorzystany ten sam link.  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielką lub Krzysztofem Dobrowolskim.
2. ZAJĘCIA W GRUPACH GDZIE NA KWARANTANNIE PRZEBYWAJĄ POJEDYNCZY UCZNIOWIE.
W takim przypadku prosimy o zainstalowanie w telefonie ucznia aplikacji What’sApp
i połączenie się z nauczycielem najpóżniej 10 minut przed lekcją.