W związku z urlopem macierzyńskim p. Julii Obstawskiej (Pawłowskiej)

W związku z urlopem macierzyńskim p. Julii Obstawskiej (Pawłowskiej)

 informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia we wszystkich jej grupach prowadzone będą przez Krzysztofa Dobrowolskiego. Spodziewany czas trwania urlopu 1 – 2 semestry.