Zajęcia w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną się (w zależności od planu) 10 września, 11 września lub 12 września.
Koszt nauki podzielony jest na 5 równych rat, każda po 480 zł (koszt 2 miesięcy) – 138 godz lekcyjnych w roku (2 x 90 min tygodniowo), lub w przypadku klas pierwszych 250 zł (koszt 2 miesięcy) – 69 godz lekcyjnych w roku (2 x 45 min tygodniowo).

Koszt raty za naukę dzieci z klas drugich wynosi 320 zL (koszt 2 miesięcy) – 2 x 60 min tygodniowo.
Płatności należy regulować co 2 miesiące: wrzesień – do 20-go, w pozostałe miesiące: listopad, styczeń, marzec, maj – do 10-go w siedzibie szkoły lub na konto podane w zakładce CENNIK.
Zajęcia będą się odbywać wg harmonogramu ustalonego przez Kuratorium Owiaty i Wychowania dla Województwa Mazowieckiego, z uwzględnieniem ferii i dni ustawowo wolnych od zajęć.
W przypadku zgłoszenia rodzeństwa rata wynosi 450 zł za każde dziecko (2 x 90 min w tygodniu) W grupach o mniejszym wymiarze godz. (2 x 45 min tygodniowo) rata za każde dziecko (z rodzeństwa) wynosi 230 zł.

W przypadku nie przewidzianych wcześniej wycieczek lub akademii szkolnych zajęcia będą odrabiane tylko w grupach w których wszystkie dzieci są z tej samej klasy i tylko w przypadku kiedy odwołanie lekcji zgłoszone będzie przynajmniej 24 godz. wcześniej.

Pozdrawiam
Krzysztof Dobrowolski