Cennik

W roku szkolnym 2022/23 koszt nauki w grupach dla dzieci – od III klasy, młodzieży oraz w grupach przygotowujących się do egzaminu Cambridge podzielony jest na 5 równych rat, każda po 580 zł (płatne co dwa miesiące) – 8-12 osób w grupie/136 godzin lekcyjnych w roku (2×90 minut tygodniowo).

Koszt nauki w grupach dla dzieci klas drugich podzielony jest na 5 równych rat, każda po 390 zł (płatne co dwa miesiące zł – 8-12 osób w grupie/68 spotkań w roku (2 x 60 minut tygodniowo).

Koszt nauki dla dzieci klas pierwszych podzielony jest na 5 równych rat, każda po 300 zł (płatne co dwa miesiące) – 8 – 12 osób w grupie/68 godzin lekcyjnych w roku (2 x 45 min).

Zniżki można otrzymać w przypadku zgłoszenia rodzeństwa:

* rata 580 zł obniżona jest do 550 zł za każde dziecko
* rata 390 zł (2 klasa) – do 380 zł za każde dziecko
* rata 300 zł (1 klasa) – do 290 zł za każde dziecko

Płatności należy regulować co dwa miesiące we wrześniu ( do 20-tego), w listopadzie, styczniu, marcu i maju (do 10-tego).

Prosimy o wpłacanie należności w wyżej wymienionych terminach na konto:

 

Bank PEKAO S.A. VII o. w Warszawie

34 1240 1109 1111 0010 07 52 8399

English Language Centre Holiday Study Tours

ul. Dworska 2A

05-510 Konstancin-Jeziorna

Cennik