Misja

Co roku 3,5 mln osób z całego świata przystępuje do egzaminów CAMBRIDGE ENGLISH. Egzaminy te uznawane są przez tysiące instytucji na całym świecie, począwszy od pracodawców i uczelni wyższych po organizacje rządowe. Z każdym rokiem egzaminy te są coraz bardziej popularne w Polsce.

W dzisiejszym świecie dobra znajomość języka angielskiego w znaczny sposób poszerza horyzonty każdego człowieka, dając mu możliwość życia, nauki i pracy w dowolnym miejscu na Ziemi. W czasach wciąż rosnącej konkurencji, doskonalenie umiejętności językowych stało się niezbędne dla odniesienia sukcesu. Dziś nie wystarczy już dogadywanie się łamaną angielszczyzną. Ważne jest, aby Polacy mogli na równych prawach z przedstawicielami innych nacji bez kompleksów uczestniczyć w kształtowaniu nowej Europy, i żeby, poprzez nawiązywanie osobistych kontaktów, łamali wciąż istniejące bariery i uprzedzenia.

W ostatnich latach Polska przeżywa bezprecedensowy skok cywilizacyjny, w którym znajomość języka angielskiego odgrywa istotną rolę. Odczuwamy ogromną satysfakcję, że się do tego przyczyniamy.