Cambridge English dla dzieci (YLE – Young Learners English)

Przygotowanie do egzaminów Cambridge English (YLE) rozpoczyna się już od pierwszych dni nauki w naszej szkole (7 – 8 lat/ I -II klasa). Około klasy III dzieci są gotowe do zdawania egzaminu CAMBRIDGE ENGLISH STARTERS.

Przygotowanie do tego egzaminu pomoże dziecku w:
– rozwijaniu umiejętności rozumienia podstawowych treści internetowych w języku angielskim,
– nauce angielskiego poprzez zabawę przy słuchaniu piosenek, oglądaniu telewizji czy czytaniu w języku angielskim,
– poznawaniu kolegów i koleżanek posługujących się językiem angielskim jako językiem obcym.

Około klasy IV – V dzieci powinny być gotowe do zdawania egzaminu CAMBRIDGE MOVERS (poziom A1).
Przygotowanie do tego egzaminu pomoże dziecku w:
– rozwijaniu umiejętności rozumienia prostych poleceń i przeprowadzania prostych i krótkich rozmów,
– nauce pisania prostych notatek i zapisków, z umiejętnością podania czasu, daty i miejsca.

Około klasy VI dzieci są gotowe do zdawania egzaminu CAMBRIDGE FLYERS (poziom A2).
Przygotowanie do tego egzaminu pomoże dziecku w:
– rozwijaniu umiejętności rozumienia prostych form pisanych w języku angielskim,
– nauce porozumiewania się w prostych codziennych sytuacjach,
– poszerzaniu zakresu używanych podstawowych zwrotów i wyrażeń,
– nauce aktywnego udziału w rozmowach z native speakers mówiących wolno i wyraźnie.

Treści testów opierają się na prawdziwych sytuacjach życiowych bliskich najmłodszym uczniom.
Każde dziecko otrzymuje certyfikat Cambridge English, który daje dzieciom ogromną satysfakcję, że osiągnęły sukces. Ważne jest to także dla rodziców, którzy mogą uzyskać wiedzę na temat stopnia zaawansowania dziecka z zewnętrznego, profesjonalnego źródła.