Metoda

Metody nauczania w kursach dla dzieci
Metodę nauczania wytycza podręcznik – dlatego kluczową sprawą jest dokonanie odpowiedniego wyboru w tym zakresie. W związku z tym, że małe dzieci uczą się poznawać świat sensorycznie, wybieramy podręczniki angażujące zmysły poprzez muzykę, rytm, rym, obraz, odgrywanie/symulowanie scenek. Dlatego też w pierwszym okresie nauki skupiamy się na rozwijaniu przez dziecko umiejętności słuchania ze zrozumieniem, a także umiejętność porozumiewania się w prostych sytuacjach życiowych. Ponadto, na tym etapie nauki, kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności rozumienia podstawowych treści internetowych.

W tym celu wykorzystujemy w procesie dydaktycznym gry, zabawy, wierszyki, piosenki, malowanki itp., nie zapominając o ćwiczeniu sprawności czytania i pisania. Metoda, którą stosujemy, to metoda mieszana, w której wiodącą rolę odgrywa metoda komunikacyjna, polegająca na przygotowaniu ucznia do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego. W metodzie tej ważne jest aby dzieci koncentrowały się na komunikacji i nie przejmowały się popełnianymi błędami. Eliminowanie błędów językowych w metodzie komunikacyjnej przychodzi z czasem dzięki odpowiedniej formie prowadzenia lekcji.

Wybór podręcznika jest też ściśle związany z celami, które sobie stawiamy. Skoro specjalizujemy się w przygotowaniu dzieci do egzaminów CAMBRIDGE ENGLISH YLE, podręcznik, który wybieramy musi konsekwentnie zmierzać do opanowania sprawności wymaganych na danym poziomie (STARTERS, MOVERS lub FLYERS). Jednocześnie powinien być na tyle interesujący dla dzieci, żeby nauka była dla nich frajdą.

Metody nauczania w kursach dla młodzieży
Wybierane przez nas podręczniki muszą spełniać dwa podstawowe kryteria:
1. Przygotowywać do interesującego nas egzaminu CAMBRIDGE ENGLISH, MATURY ROZSZERZONEJ lub EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.
2. Stosować metodę mieszaną, ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej, w której, obok słuchania, pisania i wykonywania ćwiczeń gramatyczno – leksykalnych, uczniowie odgrywają dialogi imitujące sytuacje z życia codziennego. Młodzież słucha też wiele programów i audycji radiowych, co pozwala im osłuchiwać się z różnymi akcentami języka angielskiego.

Metoda komunikacyjna skupia się nie tylko na języku mówionym i słuchanym. Uczniowie czytają artykuły, fragmenty książek, broszury i ulotki, ucząc się poznawania sensu wypowiedzi z kontekstu.

Dzięki takiemu podejściu uczniowie nasi osiągają poziom wymagany na EGZAMINIE GIMNAZJALNYM (A2) na kilka lat przed jego zdawaniem, a poziom MATURY ROZSZERZONEJ (B2) osiągają pod koniec gimnazjum lub w pierwszym roku liceum.

Wywiad z Dr. Aleksandrą Piotrowską, psychologiem dziecięcym