Cambridge English – młodzież

Przygotowujemy do następujących egzaminów:

– FIRST CERTIFICATE ENGLISH (poziom B2)
– ADVANCED ENGLISH (poziom C1)

Pośredniczymy w zapisach na w/w egzaminy w Instytucie Brytyjskim. Osoby, które nie zdecydują się na ich zdawanie w Instytucie Brytyjskim, napiszą je w naszej szkole w formie egzaminu wewnętrznego.
Mamy ambicję, aby młodzież była przygotowana do zdawania egzaminu First Certificate (poziom B2) pod koniec 8 klasy szkoły podstawowej lub 1 klasy liceum. Na tym etapie nauki młodzież potrafi:
– prowadzić rozmowy w języku angielskim, prezentując swoje poglądy i opinie,
– śledzić wiadomości w mediach,
– pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji,
– pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.

Około 2 – 4 klasy liceum młodzież przygotowana jest do zdawania egzaminu CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (poziom C1). Egzamin ten potwierdza, że kandydat potrafi:
– studiować w języku angielskim,
– efektywnie komunikować się na zaawansowanym poziomie językowym,
– w pełni brać udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i seminariach akademickich prowadzonych w języku angielskim,
– płynnie porozumiewać się w sytuacjach życia codziennego.