Egzaminy szkolne – GIMNAZJALNY i MATURA (rozszerzona)

EGZAMIN GIMNAZJALNY (poziom A2) odpowiada stopniem trudności i zakresem tematycznym egzaminowi CAMBRIDGE FLYERS (A2), do którego dzieci w naszej szkole są przygotowane już na 3 lata przed zdawaniem egzaminu gimnazjalnego.
Na tym poziomie dziecko powinno:
– rozumieć proste formy pisane w języku angielskim,
– posiadać umiejętność poszerzania zakresu podstawowych zwrotów i wyrażeń,
– być w stanie aktywnie uczestniczyć w rozmowach z native speakers, mówiących wolno i wyraźnie.

EGZAMIN MATURALNY (rozszerzony – poziom B2) odpowiada stopniem trudności i zakresem tematycznym egzaminowi CAMBRIDGE ENGLISH FIRST CERTIFICATE (poziom B2), do którego młodzież
przygotowana jest w klasie 8 szkoły podstawowej lub I liceum).
Egzamin ten potwierdza, że kandydat potrafi:
– prowadzić rozmowy w języku angielskim, prezentując swoje poglądy i opinie,
– śledzić wiadomości w mediach,
– pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji,
– pisać listy, raporty, opowiadania i inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.