Kursy dla młodzieży

Jeśli chodzi o egzaminy dla młodzieży, koncentrujemy się przede wszystkim na:
– CAMBRIDGE ENGLISH FLYERS (A2) i EGZAMIN GIMNAZJALNY (A2)
– FIRST CERTIFICATE ENGLISH (B2) i MATURA ROZSZERZONA (B2)
– ADVANCED ENGLISH (C1)
Zajęcia prowadzone są w grupach STANDARD (8 – 12 osób) lub MINI (4 – 7 osób) w nowych klimatyzowanych pomieszczeniach przez wykwalifikowanych lektorów, absolwentów Filologii Angielskiej, Kolegium Nauczania Języka Angielskiego i Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

W zajęciach stosujemy najnowszej generacji sprzęt interaktywny oraz podręczniki i materiały dydaktyczne najlepszych wydawnictw językowych, takich jak: OXFORD UNIVERSITY PRESS, MACMILLAN, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, EXPRESS PUBLISHING i PEARSON.
W ciągu wielu lat działalności (rok powstania 1991) szkoła wypracowała własne, skuteczne metody, których efektem są sukcesy naszych uczniów nie tylko w egzaminach CAMBRIDGE ENGLISH, ale też szkolnych.

PODRĘCZNIKI – METODA

Wybierane przez nas podręczniki muszą spełniać dwa podstawowe kryteria:
1. Przygotowywać do interesującego nas egzaminu CAMBRIDGE ENGLISH, MATURY ROZSZERZONEJ lub EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.
2. Stosować metodę mieszaną, ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej, w której, obok słuchania, pisania i wykonywania ćwiczeń gramatyczno – leksykalnych, uczniowie odgrywają dialogi imitujące sytuacje z życia codziennego. Młodzież słucha też wiele programów i audycji radiowych, co pozwala im osłuchiwać się z różnymi akcentami języka angielskiego.

Metoda komunikacyjna skupia się nie tylko na języku mówionym i słuchanym. Uczniowie czytają artykuły, fragmenty książek, broszury i ulotki, ucząc się poznawania sensu wypowiedzi z kontekstu.

Dzięki takiemu podejściu uczniowie nasi osiągają poziom wymagany na EGZAMINIE GIMNAZJALNYM (A2) na kilka lat przed jego zdawaniem, a poziom MATURY ROZSZERZONEJ (B2) osiągają pod koniec gimnazjum lub w pierwszym roku liceum.