Zgłoś dziecko

ADRES

ul. Dworska 2A
05-510 Konstancin-Jeziorna
Jesteśmy naprzeciwko szkoły w Chylicach

TELEFON I EMAIL

tel. kom. 607 598 583
tel. kom. 695 099 777
Email: school@elc.net.pl