Zgłoś dziecko

ADRES

ul. Dworska 2A
05-510 Konstancin-Jeziorna
Jesteśmy naprzeciwko szkoły w Chylicach

TELEFON I EMAIL

tel. 22 756 24 61
tel kom. 607 598 583
Email: school@elc.net.pl