Kursy dla dzieci

Na wszystkich poziomach nauczania dbamy nie tylko o to aby nauka sprawiała dzieciom przyjemność, ale także koncentrujemy się na rozwijaniu sprawności komunikacyjnych (zastosowanie języka w praktyce) oraz przygotowaniu do egzaminów YLE (Young Learners English). Prowadzimy grupy na wszystkich poziomach zaawansowania.

Najlepiej zacząć naukę w wieku 7-9 lat – im wcześniej, tym lepiej. Na wszystkich poziomach (z wyjątkiem klas pierwszych) dzieci przyjmowane są do grup na podstawie rozmowy/testu kwalifikacyjnego. Jeśli grupa językowa bazuje na uczniach tej samej klasy, zajęcia są (w miarę możliwości) dopasowane do planu szkolnego.
Większość zajęć odbywa się w budynku English Language Centre, położonym 30 metrów od wejścia do Szkoły Podstawowej w Chylicach (od strony ul. Dworskiej), co umożliwia szybkie i bezpieczne doprowadzenie dzieci ze szkoły podstawowej i z powrotem.

Dzieci z klas I – III odbierane są ze świetlicy i odprowadzane tam po lekcji przez lektorkę.
Zajęcia prowadzone są w grupach STANDARD (8 – 12 osób) i MINI (4 – 7 osób) w nowoczesnych, klimatyzowanych pomieszczeniach przez wykwalifikowane lektorki, absolwentki Filologii Angielskiej, Kolegium Nauczania Języka Angielskiego lub Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

W zajęciach stosujemy najnowszej generacji tablice interaktywne oraz podręczniki i materiały dydaktyczne najlepszych wydawnictw, takich jak: OXFORD UNIVERSITY PRESS, MACMILLAN, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, EXPRESS PUBLISHING i PEARSON.
W ciągu wielu lat działalności (rok powstania 1991) szkoła opracowała własne, skuteczne metody nauczania. W naszej pracy przede wszystkim dbamy nie tylko o to, aby nauka sprawiała dzieciom przyjemność, ale koncentrujemy się na rozwijaniu sprawności komunikacyjnych (zastosowanie języka w praktyce) oraz przygotowaniu do egzaminów YLE (Young Learners English).

METODA

Metodę nauczania wytycza podręcznik – dlatego kluczową sprawą jest dokonanie odpowiedniego wyboru w tym zakresie. W związku z tym, że małe dzieci uczą się poznawać świat sensorycznie, wybieramy podręczniki angażujące zmysły poprzez muzykę, rytm, rym, obraz, odgrywanie/symulowanie scenek. Dlatego też w pierwszym okresie nauki skupiamy się na rozwijaniu przez dziecko umiejętności słuchania ze zrozumieniem, a także umiejętność porozumiewania się w prostych sytuacjach życiowych. Ponadto, na tym etapie nauki, kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności rozumienia podstawowych treści internetowych.

W tym celu wykorzystujemy w procesie dydaktycznym gry, zabawy, wierszyki, piosenki, malowanki itp., nie zapominając o ćwiczeniu sprawności czytania i pisania. Metoda, którą stosujemy, to metoda mieszana, w której wiodącą rolę odgrywa metoda komunikacyjna, polegająca na przygotowaniu ucznia do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego. W metodzie tej ważne jest aby dzieci koncentrowały się na komunikacji i nie przejmowały się popełnianymi błędami. Eliminowanie błędów językowych w metodzie komunikacyjnej przychodzi z czasem dzięki odpowiedniej formie prowadzenia lekcji.

Wybór podręcznika jest też ściśle związany z celami, które sobie stawiamy. Skoro specjalizujemy się w przygotowaniu dzieci do egzaminów CAMBRIDGE ENGLISH YLE, podręcznik, który wybieramy musi konsekwentnie zmierzać do opanowania sprawności wymaganych na danym poziomie (STARTERS, MOVERS lub FLYERS). Jednocześnie powinien być na tyle interesujący dla dzieci, żeby nauka była dla nich frajdą.